Invăţarea limbilor straine


În timpul dezvoltării, un copil trebuie să învețe să selecteze sunetele care sunt compatibile cu mediul său lingvistic şi în același timp să ignore acele elemente care sunt absente din structura fonetică percepură în mediul înconjurător. Copilul va achiziţiona un cod lingvistic prin ajustarea  la structurile sonore ale propriei limbi. Dar deoarece acest proces este specific fiecărei limbi, acesta poate deveni o piedică în învăţarea limbilor străine, atâta timp cât sunetele limbii străine nu sunt în conformitate cu modelul, tiparul limbii native, care a fost întipărit din timpul vieţii intrauterine.

O limbă este mai întâi de toate o muzică cu ritmuri, muzicalităţi specifice. Aceste ritmuri şi sunete constituie  materialul sonor fundamental pe care vor fi bazate toate celelalte achiziţii (lexicale, sintactice,  semantice)

Scop
Scopul metodei Tomatis este de a oferi oricărei persoane care doreşte să înveţe o limbă străină posibilitatea de a o face în mod adecvat prin adaptarea urechii la ritmurile şi sunetele limbii străine, de a le analiza şi reproduce.