Efectul Tomatis


Principiile pentru Terapia Tomatis au fost prezentate sub formă de Efectul Tomatis. Acestea pot fi concentrate în următoarele trei legi:

1.Vocea conţine numai sunetele pe care le aude urechea (Dr. Tomatis spunea că vorbim cu urechea şi cântăm cu urechea).

2.Dacă procesul de ascultare este modificat, vocea este inconştient şi imediat modificată.

3.Este posibil ca fonaţia să se transforme durabil atunci când stimularea auditivă prin terapia Tomatis este menţinută o perioadă îndelungată de timp (legea remanenţei).

Efectul Tomatis este dat de contrastul ce determină contracţia şi relaxarea aleatoare a muşchilor urechii interne. Acest contrast se face prin trecerea bruscă de la frecvenţe joase , ce nu necesită un efort special din partea urechii interne, la frecvenţele înalte.

Sunetul acţionează asupra muşchilor urechii interne, stimuleaza cohleea şi vestibulul şi implicit creierul si are o acţiune energizantă asupra corpului uman.

Sunetul propagat prin conducerea osoasă şi aeriană
Urechea electronică” are caracteristici operaţionale specifice, inclusiv sistemul de”gating”, conducerea sunetului prin os, ce are impact asupra procesului de ascultare, lateralitatea audio, localizarea sunetelor în spaţiu, cadrul audio-vocal si distincţia sunetelor.

Efectul Terapiei Tomatis


Schema de funcţionare a Efectului Tomatis